חדשות
פנסיה חובה

פנסיה חובה

כל עובד יודע שיגיע היום שבו הוא יפרוש לפנסיה. קצבת הפנסיה היא בדרך כלל הכסף העיקרי אשר מיועד לימים שלאחר הפרישה והיא אמורה להבטיח לעובדים השכירים במשק גב כלכלי. מהלך היסטורי זה אשר הובילה ההסתדרות לפני כשמונה שנים הביא למצב שבו אין בישראל עובדים אשר אינם זכאים לפנסיה. עד שנת 2008 אחוז ניכר מן העובדים השכירים במשק הישראלי לא היו זכאים כלל לתשלומי פנסיה. כך מצאו את עצמם עובדים רבים מחוסרי אמצעים פיננסיים על מנת לקיים את עצמם בכבוד בגיל הפרישה.

כיום כל עובד שכיר אשר מגיע לגיל פרישה זכאי להפרשות של תגמולי הפנסיה. ההפקדות לפנסיה עלו באופן ניכר. הסכמים משמעותיים קבעו כי פנסיית המינימום בישראל תגדל עוד יותר ותגיע לשיעור של 18.5% מתוך השכר של העובד.

הסכם הגדלת ההפרשות לפנסיה

לפי הסכם הסתדרות, כל עובד במשק הישראלי בכל סוג של משרה או הסכמים שחלים במקום העבודה שלו. כל מי שזכאי להפקדות של כספים לפנסיה כתוצאה מההסכם, כולל את כל סוגי התפקידים ממלצרים ועד לעורכי דין. גם אם העובדים אינם מאוגדים. מי שכבר מפריש את הסכומים המינימליים שקבועים בהסכם אינן נכנס תחת ההגדרה של זכאי להגדלה.

בכל מקום עבודה קיים הסכם להפרשת שכר פנסיונית . זהו גם השכר הקובע אשר בגינו מחויבים לבצע את ההפרשות. לדוגמא אם אתם נתונים תחת הסכם פנסיה בתעשייה, נראה שתהיה זכאי להפרשות בהתאם להסכם זה בשל שכר מבוטח אשר מוגדר בהסכם הפנסיה. כל זאת כמובן בכפוף להגדרות השכר המבוטח שמתחייב על פי ההסכם.

איך מצטרפים?

עובד אשר מעוניין להצטרף יהיה עליו להודיע למעביד בכתב מהי קרן הפנסיה או קופת הגמל שבה הוא בחר למטרת הביטוח. במידה והעובד לא יודיע למעביד בפרק זמן שנקבע, המעביד יבטח אותו בקרן פנסיה חדשה. כמובן שהעובד יהיה זכאי לעבור לכל קופה אחרת עלך פי בחירתו החופשית.

כל עובד אשר חצה את גיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישה זכאי להצטרף לפנסיית חובה. העובד יוכל הצטרף לאחר שהשלים  לפחות חצי שנת עבודה. עובד שיש לו הסדר פנסיוני זכאי לביטוח מיום עבודתו הראשון. לאחר 3 חודשי עבודה יחלו ההפרשות או לחילופין בתום שנת המס (מה שיגיע יותר מוקדם).העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה שברצונו להשתייך אליה בתוך 60 יום מתחילת עבודתו.

להכיר את מסלולי הפנסיה

בימינו קיימים מסלולי פנסיה שונים שבהם ניתן להשתלב. האדם בוחר במסלול המתאים לו בהתאם למצבו המשפחתי, גילו והשכר שהוא מרוויח בכל חודש. לא כל אחד מאתנו מכיר את המסלולים הקיימים או מבין את המשמעות של הפקדת כספים לקרן הפנסיה. משום כך, במצבים כאלה מומלץ לפנות ליועץ פנסיוני אשר יוכל להבהיר את המצב ולהמליץ על קרן פנסיה טובה שתוכל לפרנס את האדם בכבוד גם לעת זקנה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fifteen + ten =