חדשות
שואלין ודורשין בהלכות הפסח מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

שואלין ודורשין בהלכות הפסח מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

א. חודש ניסן הוא החודש הראשון לסדר מנין החודשים מיציאת מצרים, והוא החודש השביעי לחשבון השנה מתשרי, והוא לעולם חודש מלא (בן שלושים יום). ולעולם ראש חודש ניסן רק יום אחד, ומזלו מזל טלה כנגד שבט ראובן.

ב. אמרו רבותינו הקדושים זצוק"ל שראש חודש ניסן אינו חל לעולם בימי ב' – ד'- ו' כי אם בימי א' – ג' – ה' – ז'. ומדוע, משום שימים אלו אינם זוגיים לסמן לנו שעם ישראל הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין מי שישוה לו ואין מי שידמה לו.

ג. ואמרו רבותינו הקדושים שבחודש ניסן דיבר הקב"ה עם משה רבנו בסנה ואז הייתה פקודת הגאולה.

ד. וכן יצחק אבינו נולד בפסח, ובניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל.

 

 

מאת: בן ציון עטיה

מאת: בן ציון עטיה

 

 

הלכות פסח

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

12 − 10 =