חדשות
סגולה כנגד עין הרע לכבד את השבת

סגולה כנגד עין הרע לכבד את השבת

כל המכבד את השבת – סגולה כנגד עין הרע מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

רבנו החיד"א זצוק"ל בספר "פתח עיניים" (מסכת שבת תקיט) מלמדנו, המכבד את השבת זוכה בשכרו שלא תשלוט בו עין הרע. "והאיש הזה (יוסף מוקיר שבת) היה מפליג לכבד את השבת, והיה לשם שמים לכבוד השכינה וליחדה, מידה כנגד מידה נחה עליו ברכת ה', ובאה באמצעות דג גמטריא ז' שבזכות השבת שמכבד זו"ת הייתה לו, ובשרוהו מן השמים שלא ישלוט בו עין הרע כשם שהדגים אין העין שולטת בהם.

רבנו החיד"א זצוק"ל בספר "פתח עיניים" (מסכת שבת תקיט) מלמדנו, המכבד את השבת זוכה בשכרו שלא תשלוט בו עין הרע. "והאיש הזה (יוסף מוקיר שבת) היה מפליג לכבד את השבת, והיה לשם שמים לכבוד השכינה וליחדה, מידה כנגד מידה נחה עליו ברכת ה', ובאה באמצעות דג גמטריא ז' שבזכות השבת שמכבד זו"ת הייתה לו, ובשרוהו מן השמים שלא ישלוט בו עין הרע כשם שהדגים אין העין שולטת בהם.


מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × three =