חדשות
סגולה לברכה ופרנסה ברווח גדול

סגולה לברכה ופרנסה ברווח גדול

דבר תורה לכבוד שבת קודש מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל, נהג להניח בליל שבת על השולחן בסיום סעודת שבת קודש, מפה פרוסה על השולחן וכוס של הקידוש שיהיה בו כמה טיפות יין, והוא בכדי להשאיר שם ברכת ליל שבת בסוד "אסוך שמן" (מלכים ב' ד, ב) הנזכר באלישע כדמובא בזוהר הקדוש.

וכן ישאיר בשולחן תחת המפה של הלחם משנה, קצת פתיתין ופירורין של פת, אבל לא לחם שלם משום "העורכים לגד שולחן" (ישעיה סה, יא), ועיין בשער הכוונות (ענין השולחן עמ' ע"ב ב).

וידע האדם שדברים אלו הם סגולה לברכה ופרנסה ברווח גדול, ומה' יבוא הטוב וארצנו תתן יבולה.

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × four =