חדשות
"שער המצוות" ריש פרשת עקב

"שער המצוות" ריש פרשת עקב

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מתוך הסידור ליום חול אמרי פי העומד לצאת לאור בקרוב.

מובא ב"שער המצוות" ריש פרשת עקב "אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו, כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה. והטעם הוא, לפי שהם כוחות עליונים ימיניים ושמאליים ואין לערבם ע"כ. ואבותי ורבותי הקדושים זצוק"ל היו אומרים שדבר זה מעורר דינים בשמים על האדם, והיו גוערים במי שעשה כך בידו, ומבקשים להוכיח אחרים שילמדו להיזהר מלעשות כך בידים.

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × two =