חדשות
"צאצאי הקופים והחזירים"

"צאצאי הקופים והחזירים"

בסרטון וידאו שלפנינו, תראו כיצד מרצה ערבי בכיר, שמכיר את כל היתרונות של "צאצאי הקופים והחזירים" (מתוך הקוראן) מזכיר לעולם המוסלמי למה היהודים הם העם הנבחר.

על כופרים, קופים וחזירים: טרמינולוגיה אסלאמית אנטישמית
העם היהודי שבע רדיפות כונה בידי אויביו השונים בשמות גנאי רבים. שמות שנועדו לפגוע, להשפיל ולסבול. במלחמות היהודים, שמות גנאי לא היו מנוכסים באופן בלעדי לבני האדם. גם מקומות שנכבשו, נקראו לעיתים בשם אשר נועד להשפיל ולפגוע. כזה הוא המקרה של ארץ ישראל אשר לאחר הכיבוש הרומאי וחורבן בית שני הוסב שמה ל"פילישתיה" על שם הפלישתים יורדי הים, אויבם המרים של היהודים המקראים וכך גם שמה של ירושלים שונה ל"איליה קפיטולינה". אך לא מקומות הם מענייננו כאן, כי אם בני אדם.

כאמור, היהודים כונו בשמות גנאי רבים ביניהם (המוכרים יותר למצער) ה"קייק" וה"ז'יד" אך יש גם את ה"חבון" (סבון בספרדית) ועוד. כינויים אלו צמחו מכל מיני סיבות במרחב הנוצרי, שכמו שאנו יודעים, עבר רפורמציה חברתית, תרבותית ופוליטית כזו, שהוציאה את הביטויים הללו אל מחוץ לגבולות השיח הציבורי (בעיקר נכון הדבר במדינות דמוקרטיות). במרחב הנוצרי, על כינויי הגנאי שהודבקו בו ליהודים (ולזרים, לשונים ול"אחר" בכלל), כיום, באמצעי התקשורת ההמוניים והמרכזיים (המיינסטרים) לא נמצא בנקל כינוי גנאי אנטישמי וגם אם נמצא, קשה יהיה להראות שיטתיות בדבר.

לעומת זאת, במרחב האסלאמי, כינויים עבור "אחרים" (לא-מוסלמים) לקוחים מספרי הקודש האסלאמיים, בראש ובראשונה הקוראן וספרות החדית' (המסורת בעל פה) והסירה (קורות חייו של מוחמד). כך, הכינויים שהודבקו ליהודים נוצרו כתוצאה מהקשר שבין מוחמד ליהודים בחצי האי ערב בראשית ימיה של דת האסלאם. כינויים אסלאמיים אשר הודבקו ליהודים נועדו, כיתר כינויי הגנאי, להשפיל את העם היהודי ולהביאו לידי שבירה (ומשם קצרה הדרך להתאסלמות) ותחושת מועקה רציפה שתעודד התנתקות מן הדת היהודית ולהיעלמותו של העם היהודי.

אז מי הם הקופים והחזירים? בפירושו לקוראן כותב אורי רובין כי "את היהודים הפך אלוהים לקופים כי חיללו את השבת (סורה 65:2, 166:7). אשר לנוצרים, הפרשנים גורסים כי אלוהים הפכם לקופים וחזירים כי כפרו בנס השולחן הערוך של ישוע [סורה 115:2]". ככל שישראל ממשיכה להתקיים, כך חייבים קנאי האסלאם להצדיק את המלחמה בה ואת דרבונם של מאות מיליוני מוסלמים ברחבי העולם למאבק זה. השימוש בפסוק מן הקוראן בדבר היות היהודים והנוצרים צאצאים של קופים וחזירים, בשילוב עם החדית' הנזכרת לעיל, משמש בסיס תאולוגי להתקפה על מדינת ישראל והיהודים בפרט ועל המערב ושאר האומות להן סכסוך כזה או אחר עם האסלאם – יהיו אלו הינדים, מוסלמים אחרים, נוצרים, אנימיסטים או יהודים.

מאת: דוויד בונד
פורסם באתר Online Jihad Exposed