חדשות
למי שייכת מערת המכפלה?

למי שייכת מערת המכפלה?

האמת שמסתתרת מאחורי התמונה: הערבים מפרסמים את התמונה הזו וטוענים כי זהו אלחרם אל אברהימי וצולם בשנת 1890 ולכן יש להם בעלות בלעדית למקום בו שוכנת מערת המכפלה, או בשפתם: מסגד אברהם.

#صورة المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة #الخليل عام 1890.

אם בהיסטוריה עסקין, הרשו לי לצטט מהמקורות, ספר בראשית פרק כ"ג פסוקים ח'-י"ט שם מוזכרת קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו מידי עפרון החיתי, כדי לקבור בה את שרה אשתו. אם כך מערת המכפלה נקנתה בכסף מזומן על ידי אברהם, אבי האומה היהודית והיא שייכת לעם ישראל לדורותיו בזכות הירושה.

מערת המכפלה הוא מקום קבורתם של ההורים המייסדים של דת היהודים. קבורים בה שלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב ושלושת האימהות שרה רבקה ולאה.
לא כך חושבים המוסלמים שכל דבר טוב שיש לנו בתורה הם מכנסים לעצמם. השקר הפלסטיני עובד שעות נוספות וללא לאות. כך למשל סיפור עקידת יצחק: המוסלמים טוענים שאברהם עקד את ישמעאל ולא את יצחק. על כן הם מקיימים את חג הקורבן לזכר "עקידת ישמעאל".
ואני אומר, איזה מזל יש לנו שהמוסלמים לא טוענים בעלות על העבדות והשעבוד לפרעה במצרים, לא חצו את ים סוף ולא כבשו את ארץ ישראל…
ישנן עדויות כתובות על ביקורים שנעשו במערת המכפלה לאורך המאות שעברו. כך למשל בשנת 1165 ביקר הרמב"ם במקום וברך אותו כיום טוב ליהודים לדורות.
רבי עובדיה מברטנורה ביקר במערה במאה ה-15 וכתב: "כי הלכתי לחברון וגרתי בה ימים רבים, עד אשר הייתה ישיבתה חביבה עלי כמעט יותר מירושלים, להיות היהודים בה מעט וטובים ואינם כאנשי ירושלים לרוע. והם כעשרים בעלי בתים מכונסים במבוי אחד הסגור עליהם, ולא יעבור ביניהם ישמעאל וטמא. וגם מסורת ביד כל אנשי הארץ, כי הקבורה בחברון טובה מבירושלים. ופה חברון על קבורת האבות בנין ישן נושן מאד מאבנים גדולות, לא יאומן כי יסופר, על הבניין הנושן בנין חדש מהישמעאלים. "

אם כך כיצד ומתי איבדנו את האחיזה במערת המכפלה?

בעקבות בפרעות תרפ"ט גורשו יהודי חברון ומאז ליהודים לא הייתה כל גישה למערה. ב- 10 לאוקטובר 1968 הפריעה ישראל מידי הקאדי של חברון את החזקה של מערת המכפלה זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים נזרקו רימונים על יהודים ששהו בסמוך ל"מדרגה השביעית" ובעקבות כך, ב-1969 הורה אלוף פיקוד מרכז דאז רחבעם זאבי הרוס את המדרגות שסימלו את ההשפלה באיסור כניסת יהודים למערת המכפלה במשך מאות שנים. השלטון הישראלי מעולם לא פגע באמונתם של המוסלמים במקום והתיר להם להתפלל במקום המקודש לדתם.

מאת: דוויד בונד

7