חדשות
היציאה מעבדות לחירות

היציאה מעבדות לחירות

היציאה לחרות מעבדות וסבל באמצעות התורה 'התמרה-מרכבה' כל יצור, כל אדם, כל היקום מתקיים על הישרדות.
מיום היוולדנו קיומנו מושתת על מאבק לקיום.אנו נושמים,חווים חיים בכל רגע התמודדות. כל חיינו מושתתים על הישרדות, שעבוד ופחדים, בקיצור מלחמת קיום תמידית.

הקיום ואופן החיים הקיים הנם פועל יוצא של 'חוקי בריאה' שמהותם היא:
כאוס, ניגודים, מאבק, כוחניות, תחרות, מימוש של הטוב והרע, שחור ולבן, בריא וחולה, חיים ומוות.
כל מהותנו מתוכנתת לתוכנית הזו של מחזוריות,רמות מעמדות,שינויים וחוסר בטחון בחיים.
התוצאה של החוקיות הזו היא המהות וצורת החיים שלנו – כל מה שקורה
מחלות, שמחה ועצב, מוות, מלחמות, כעסים, פחדים, אלימות, שנאה ושנאת חינם, אכזריות, לקיחת חיים של אחרים לצורך הקיום שלנו, ומעל לכל אופן החשיבה והרגש והאמונות שכלם במהות ובהטבעה של ה'הישרדות'.
כל חוקי ותודעת המוסר, החוקים (גם דתיים) בנויים ומאפשרים את ה'הישרדות'.
הבריאה – העולם הזה הנוכחי נוצר כדי לממש רעיון מהאינסוף שמהותו קיום בעימות – קונפליקט, בניגודים, מימוש הסבל וכמובן שהוא מכיל גם את המטרה של המימוש : "תרגול התמודדות ולימוד בתנאים כאלו".

אין ספק שקשה מאד לצאת ממעגל הסבל אם מתפקדים במסגרת חוקי הבריאה הנוכחיים.
תורת ה'התמרה-מרכבה' מתמודדת באופן תיאורטי והמעשי של איך לצאת מחוקי הבריאה הנוכחיים ולהביא לבריאה חדשה שמהותה ומטרתה אחרת'.
בריאה שמטרתה לקיים חיים בחוקי בריאה הבנויים על "מארג"-הרמוניה ושאין בה את הניגודים שבבריאה הנוכחית.

תורת ההתמרה-מרכבה הינה בעצם תוכנית ופלג אחד מ"מעשה מרכבה" שמהווה את התוכנית הביצועית
של התוכנית הקוסמית שנקראת "תיקון-עולם".
בהתמרה מרכבה מממשים ועושים בתובנה העכשווית ובזמן הווה ,את כל המסרים שכבר היו ידועים בעבר ונחשבו כסודות והובאו בנבואות יחזקאל ובמיוחד בחזון העצמות היבשות ותחיית המתים,וכן מצויים ב'קבלה' האוניברסלית שאינה מפורשת בתודעה מסויימת ואינה מיוחסת לעם או לתרבות מסויימת, ומצוייה בידע חסוי ומוצפן.

אין זו תורה מיסטית ואין זו אמונה וכמו כן אינה מדע כפי שאנו מכירים מדע. זו תודעה ותובנה חדשה לחלוטין, דרך אחרת להבין את העולם ולחיות את החיים מנקודת הבנה חדשה שלא הייתה עד עכשיו.
התורה עוסקת ופועלת בתחום המדע היקומי , בחוקי הבריאה ובאנרגיות באופן מעשי, במחקר מתמשך שלא פוסק .

נא לא להיבהל !! אין זה הזוי !!

כל מה שהתורה הזו שואפת להשיג :
שחרור מפחד !
שחרור מאשם !
שחרור מסבל !
שחרור מחולי !
שחרור משעבוד !
שחרור ויציאה לחרות מדאגות וחוסר הנאה בחיים !
ואין זו רק שאיפה – זו עשייה במלוא מובן המלה

משתמשים בצופן מיוחד כמו בסיסמא במחשב, אבל זו סיסמא של מחשב הבריאה שמאפשר להפעיל את התוכנית לשחרור ומאפשר חיים – 'יהי '

מוסיפים את המתאם (השנאי) המתאים לעולם החומר 'אור'
ומגיעים לשחרור הנכסף.

יהי אור ב'מרכבה של אור אינסוף'

כתבה: נעמי אימבר פיינברג

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × 2 =